Menu
   
  Strona główna
  Dane teleadresowe
  Władze
  Jednostka
  Majątek
  Informacje nieudostępnione
  Ogłoszenia i przetargi
  Regulamin organizacyjny
  Status prawny
  Struktura
  Zadania i kompetencje
  Załatwianie spraw
  Serwis strony


 

 

STRONA GŁOWNA

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w JAROSŁAWIU

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej

  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.).

 

Na stronie tej zamieszczone będą najważniejsze informacje dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

 

 

 

 


 
Biuletyn Infrormacji Publicznej Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu