Zgłoszenia zakładów

INFORMACJA
O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU

Lp. Powiat, na terenie którego znajduje się zakład Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/ faksu i dodatkowo adres e-mail Nazwa, siedziby i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail Data przedłożenia zgłoszenia zakładu
1 2 3 4 5
2 Jarosławski

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160 A, 37-500 Jarosław 
E-mail: euroservice@home.pl

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa
Adres do korespondencji: Surochów 160 A, 37-500 Jarosław 
Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 200
Fax: +48 16 621 83 59
Telefon kom.: +48 785 205 001
E-mail: euroservice@home.pl
http://www.euroservicezpt.pl

2013

 

 

 

 

INFORMACJA O POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM (PZA)

Lp. Powiat, na terenie którego znajduje się zakład Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu i dodatkowo adres e-mail Data
Złożenia PZA Pozytywnego zaopiniowania PZA*) Złożenia zmian PZA Pozytywnego zaopiniowania zmian do PZA*)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Jarosławski Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 200
Fax: +48 16 621 83 59
Telefon kom.: +48 785 205 001
E-mail: euroservice@home.pl
Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
http://www.euroservicezpt.pl
Telefon: +48 16 621 83 46 wew. 200
Fax: +48 16 621 83 59
Telefon kom.: +48 785 205 001
E-mail: euroservice@home.pl
2013 2013    

 

 

 

 

INFORMACJA O KONTROLACH PLANOWANYCH W TERENIE

Lp. Powiat, na terenie którego znajduje się zakład Nazwa, adres i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku Organ/organy kontrolne, które zaplanowały  kontrole w zakładzie Data ostatniej kontroli na terenie zakładu Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu
1 2 3 4 5 6
2 Jarosławski Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
http://www.euroservicezpt.pl
PSP 09.2016 KP PSP Jarosław