Status prawny

Komenda Powiatowa PSP w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej i została utworzona na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 667 z 2006 r.)

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu i zatwierdzonego przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.