Majątek

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaroslawiu jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach MSWiA.