Jednostka

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Skrót: KP PSP Jarosław