Władze

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
bryg. mgr inż. Krzysztof KOWAL
tel. 16 30 71 211

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

bryg. mgr Zygmunt Jasiłek
tel. 16 30 71 213