BIP

STRONA GŁOWNA 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w JAROSŁAWIU

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej

  na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.).

 

Na stronie tej zamieszczone będą najważniejsze informacje dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.