SZKOLENIA

  • Harmonogram szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
    dla pracowników KP PSP w Jarosławiu:
  • Re certyfikacja kursu KPP:  06.10.2017 r.