DO POBRANIA

KARTA SKIEROWANIA – na szkolenie podstawowe dla ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

KARTA SKIEROWANIA – dla kierujących działaniem ratowniczym dla strażaków ratowników (dowódców OSP)

WZÓR PISMA – odbiór przez Państwową Straż Pożarną obiektów przeznaczonych do użytkowania.

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW I INWESTORÓW – odbiory obiektów przez Państwową Straż Pożarną


Materiały do inspekcji OSP KSRG

Pytania dla dowódcy

Pytania dla kierowcy

Pytania dla ratowników

Zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG


SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP
1. Struktura i organizacja KSRG.

Autor: Łukasz Kochan
Pobierz
2. Prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Autor: Łukasz Kochan
Pobierz
3. Kierowanie działaniami ratowniczymi.

Autor: Paweł Dykyj
Pobierz
4. Wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych.

Autor: Szymon Kokot-Góra
Pobierz
5. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym.

Autor: Zbigniew Stasiłojć
Pobierz
6. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń chemiczno – ekologicznych.

Autor: Emil Misiorny
Pobierz
7. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych.

Autor: Mariusz Przybułowski
Pobierz
8. Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi.

Autor: Piotr Woliński
Pobierz
9. Ewakuacja osób poszkodowanych z dysfunkcjami.

Autor: Grzegorz Kaszuba
Pobierz
10. Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych.

Autor: Grzegorz Kaszuba
Pobierz
11. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.

Autor: Wojciech Żebrowski
Pobierz
12. Współpraca z mediami.

Autor: Mateusz Pupek
Pobierz