ANALIZY I STATYSTYKI

Sytuacja operacyjna na terenie powiatu

Niniejsza informacja stanowi materiał informacyjny, obejmujący działania Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za 2011 rok na terenie całego powiatu.

Chcąc w sposób przejrzysty szybko porównać wzrost lub spadek statystycznych działań, dane obejmują lata 2009, 2010 i 2011.

Rodzaj zdarzeń
Rok
Wzrost/spadek
2009
2010
2011
do 2009
do 2010
Pożar
285
355
296
+ 11
– 59
Miejscowe zagrożenie
811
1315
850
+ 39
– 465
Alarm fałszywy
9
21
11
+ 2
– 10
Razem
1105
1691
1157
+ 52
+ 534

 

Porównanie graficzne ilości zdarzeń w latach 2009, 2010 i 2011

W roku 2011 roku zanotowano ogółem 1157 zdarzeń, co stanowi spadek o 534 zdarzeń w stosunku do roku 2010 oraz wzrost o 52 zdarzenia do roku 2009.

W stosunku do roku 2010 zmniejszyła się liczba pożarów o 59, zaœ w stosunku do roku 2009 było ich więcej o 11. Zmniejszyła się zdecydowanie liczba miejscowych zagrożeń w stosunku do roku 2010 o 465, zaś w stosunku do roku 2009 było ich więcej o 39. Zdecydowanie zmniejszyła się ilość alarmów fałszywych w stosunku do roku 2010 o 10 przypadków, natomiast w stosunku do roku 2009 zwiększyła o 2.

W zdarzeniach, w których nieodzowna była pomoc jednostek PSP zginęło w 2011 roku 16 osób, rannych zostało 239 osób, w 2010 roku zginęło 13 osób, rannych zostało 215, w roku 2009 zginęło 10 osób, rannych zostało 184 osób.

 

Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej przy likwidacji zdarzeń

Ćwiczenia i manewry

•  W dniu 16 września 2011 roku na przejściu granicznym w Korczowej odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Jesień 2011”. Tematem ćwiczeń była realizacja zadań związanych z ochroną ludności i infrastruktury technicznej w wypadku lokalnych zagrożeń na terenie powiatu jarosławskiego.

•  Miesiąc październik był miesiącem przeprowadzenia manewrów dla jednostek OSP z terenu gminy Wiązownica. Manewry zostały przeprowadzone na obiektach GOWiR w miejscowości Radawa, a tematem manewrów było „Gaszenie pożaru budynków rekreacyjnych”.

•  W miesiącu październiku zorganizowano i przeprowadzono w miejscowości Radawa manewry jednostek OSP włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaœniczego. Tematem manewrów było „Gaszenie pożarów obiektów rekreacyjnych w obrębie dużych kompleksów leśnych”.

Jednostki OSP

•  Na terenie powiatu jarosławskiego działa 79 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym OSP typu „S” – 75, typu „M” – 4. Ponadto w struktury KSRG włączonych jest 9 jednostek.

•  Ponadto w latach 2010-2011 Zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie wraz z tut. Komendą przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej jednostek OSP KSRG powiatu jarosławskiego. Wszystkie jednostki uzyskały ocenę pozytywną z zakresu przygotowania do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia w sprzęt.

•  Komenda Powiatowa PSP w Jarosławiu w 2011 roku przeprowadziła kursy i szkolenia:

– szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP dla 53 członków OSP z terenu gminy Laszki i Wiązownica

– szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP dla 64 członków OSP z terenu gminy Radymno i Chłopice

– szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (uzupełniające) dla 56 członków OSP z terenu gminy Radymno i Chłopice

– szkolenie ratownictwa technicznego dla 29 członków OSP KSRG z terenu powiatu jarosławskiego

Zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP

Przeprowadzone zostały zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin:

  1. Jarosław

Zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali:

•  grupa „A” – Wolka Pełkińska

•  grupa „C” – Surochów

•  grupa MDP „chłopcy” – Wólka Pełkińska

  1. Pruchnik

Zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali:

•  grupa „A” – Hawłowice