Wycieczka na kresy wschodnie

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Poż. Koło w Jarosławiu informuje, że w dniach 21.09. – 24.09. br. jest organizowana wycieczka do Kresów Wschodnich, tj. do miejscowości: Lwów, Stanisławów, Buczacz, Jazłowiec, Kamieniec Podolski, Chocim, Skała, Czortków, Trembowla, Tarnopol, Brzeżany, Rohatyn, program poniżej:

21.09.2017.
Wyjazd o godz. 7.00. – przyjazd do LWOWA ok.9.00.Czas na wymianę waluty i kawę. 10.00 wyjazd na Kresy. Przyjazd ok.12.30 do STANISŁAWOWA- zwiedzanie starówki – czas wolny. Ok. godz. 14.30 wyjazd i przyjad do  BUCZACZA – parking przy Ratuszu – pół godz. na podejście do kościoła i robienie zdjęć. Wyjazd i przyjazd ok. 16.30 do JAZŁOWCA- zwiedzanie. 17.30 wyjazd. Przyjazd do KAMIEŃCA PODOLSKIEGO  – ok.20.00. Obiadokolacja, zakwaterowanie. 21.30 wyjście na wieczorne zwiedzanie starówki (spacer po podświetlonych zabytkach i twierdzy). Powrót do hotelu na nocleg.

22.09.2017.
Śniadanie. 9.00 wyjazd. Dojazd jak najbliżej Twierdzy Kamienieckiej. 9.30-11.00 zwiedzanie Twierdzy. Wyjazd do punktu wypływu statku po Dniestrze. Ok. 21.00 powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

23.09.17.
Śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 wyjazd. Przyjazd do CHOCIMIA 9.30. Zwiedzanie Twierdzy nad Dniestrem. Wyjazd 11.30., przyjazd do miejscowości KRZYWCZE – ok.13.00.Zwiedzanie jaskinii kryształowej. 15.00 wyjazd, po drodze. zatrzymanie się na pół godz. w miejscowości SKAŁA NAD ZBRUCZEM i zwiedzanie pozostałości zamku i baszty obronnej. Ok.16.30 przyjazd do CZORTKOWA. Krótkie zwiedzanie i wyjazd. Ok. 18.30 przyjazd do TREMBOWLI. Zwiedzanie pozostałości niegdyś potężnej twierdzy. 19.30 wyjazd do TARNOPOLA. Przyjazd ok.20.30. – zawaterowanie. 21.30 obiadokolacja.  Nocleg.

24.09.17.
Śniadanie, wykwaterowanie. 9.00 wyjazd. Przyjazd do BRZEŻAN – ok.10.00. Zwiedzanie: pozostałości zamku rodziny Sieniawskich, Rynek, Kościół Ormiański, zabytkowe kamienice. 11.30 wyjazd. Przyjazd ok. 12.00 do miejscowości ROHATYN – zwiedzanie: kościoła św.Anny, cerkwi murowanej i Cerkwi drewnianej p.w. św.Ducha z XVI w., i starego cmentarzyka wokół, pomnika Roksolany – żony Sulejmana Wspaniałego. Wyjazd ok. 13.30. Przyjazd do LWOWA ok.15.00. Można jeszcze wygospodarować czas wolny na odpoczynek i zakupy, lub jechać w kierunku granicy.

Koszt: 550,- zł.
W cenie: przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie opieka pilota i przewodnika, bilety wstępu, noclegi.
Termin zgłoszenia  – do dnia 30.08.2017r. do: Bogusław Mazur, nr tel. 602212236. Proszę o podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, peselu, (dane potrzebne
do ubezpieczenia).

W imieniu Zarządu

Bogusław Mazur

Prezes Koła w Jarosławiu