Otwarcie Stanowiska Kierowania KP PSP w Jarosławiu po przeprowadzonym remoncie

Otwarcie Stanowiska Kierowania KP PSP w Jarosławiu po przeprowadzonym remoncie

4 października 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu rozpoczęło funkcjonowanie nowo wyremontowane i zmodernizowane Stanowisko Kierowania. Zadanie to dofinansowane zostało przez Komendanta Głównego PSP. Otwarcie Stanowiska Kierowania odbyło się z udziałem Pani Anny Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz st.bryg. Daniela Dryniaka, Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i bryg. Krzysztofa Kowala, Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu.

Przeprowadzony remont Stanowiska Kierowania to jedno z kilku zadań remontowych realizowanych w bieżącym roku w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu dzięki przyznanym dotacjom, których łączna kwota wyniosła ponad 400 tys. zł. Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu podziękował w swoim wystąpieniu Pani Annie Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Panu nadbryg. Andrzejowi Babcowi, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za pomoc w uzyskaniu dotacji na remonty i modernizacje.