Przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP

27 września b.r. w Sali narad Urzędu Gminy w Pawłosiowie, odbyło się oficjalne przekazanie promes na udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu jarosławskiego w ramach zadania publicznego pn. ?Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych?.

W przekazaniu uczestniczyła Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pan Senator Mieczysław Golba, st.bryg. Daniel Dryniak Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Krzysztof Kowal Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu i w roli gospodarza Pan Mariusz Reń Wójt Gminy Pawłosiów. Promesy odbierali druhowie Prezesi lub przedstawiciele zarządów jednostek OSP, którym przyznano dofinansowanie. W naszym powiecie to w sumie 73 jednostki, czyli niemal wszystkie aktywnie funkcjonujące (w tym 12 w strukturach KSRG).

Jednostkom zapewniono dofinansowanie na realizację zadań statutowych innych niż te bezpośrednio związane z działaniami ratowniczymi. Są to zadania związane m.in. z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, a także przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy lub innych działań o podobnym charakterze.