Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w KP PSP w Jarosławiu ma nowego dowódcę.

W dniu 25 września 2019 r. Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu mianował mł.bryg. Waldemara Czernysza na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w KP PSP w Jarosławiu. Nowo mianowany dowódca przeszedł w tut. JRG przez wszystkie szczeble dowodzenia. Od marca 2012 roku pełnił służbę jako dowódca zmiany.