Informacja z wycieczki ZE i RP RP

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło w Jarosławiu  informuje, że w dniu 28 czerwca br. emeryci i renciści z naszego Kola – w liczbie 9 osób,  wzięli udział w wycieczce do muzeów: rodziny Lubomirskich, w tym Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej  oraz do pałacu rodziny Dzieduszyckich w Zarzeczu.

            Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Pożarnictwa, które mieści się w Zespole Pałacowo – Parkowym rodziny Lubomirskich. Muzeum zawiera ponad 1200 eksponatów obrazujących historię ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych z terenu powiatu przeworskiego i ziemi przemyskiej, od początków ich istnienia, tj. ok. połowy XIX wieku do czasów współczesnych. Osobliwością muzeum jest największa w Polsce kolekcja sikawek przenośnych i  konnych czterokołowych.

Następnie zwiedzaliśmy pałac z epoki klasycyzmu (pocz. XVIIIw), stanowiący rezydencję  rodziny Książąt Lubomirskich, w którym mieści się m.in. ekspozycja historii miasta i regionu przeworskiego, ukazująca wielowiekową, bogatą historię, tradycję i kulturę mieszkańców Przeworska i jego okolic, od czasów średniowiecznych (XIVw.).
Oglądaliśmy m.in. eksponaty związane z tzw. kulturą przeworską z epoki przełomu ery, a także dokumenty królewskie i dokumenty kolejnych właścicieli m. Przeworska.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas zagłady ludności żydowskiej i tych którzy pomagali w ukrywaniu Żydów, w szczególności z okolic Markowej i Przeworska. Do tej pory medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata instytut Yad Vashem uhonorował 6620 Polaków.

Ostatnim punktem zwiedzania był Pałac w Zarzeczu – wzniesiony na początku XIXw.  jako  rezydencja  hrabiowskiej rodziny Dzieduszyckich, którzy w 1944r. zostali usunięci z majątku na mocy dekretu o reformie rolnej. Opuszczony pałac powoli zamieniał się w ruinę i dopiero w latach 80-tych udało się przeprowadzić gruntowny remont kompleksu pałacowego. W pieczołowicie odrestaurowanym pałacu obecnie mieści się Muzeum Dzieduszyckich, gdzie można oglądać część oryginalnego wyposażenia obiektu oraz poznać historię rodu Dziduszyckich.

Po zwiedzeniu, zjedliśmy smaczny obiad w stylowej restauracji, znajdującej się w kompleksie pałacowym Dzieduszyckich, po czym udaliśmy się w drogę powrotną.

            Wycieczki są wspaniałą okazją do spędzenia wolnego czasu, nawiązania więzi między emerytami, utrzymywania kontaktów i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami  starszego i młodszego pokolenia braci strażackiej i ich rodzin.

Zapraszamy na kolejne wyjazdy.                                                                                                                                                                                                    Prezes Zarządu Koła