Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Koło organizuje wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Koło w Jarosławiu  informuje, że w dniu 28 czerwca br. (czwartek) organizowana jest  wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku,  Muzeum Polaków Ratujących Żydów  im. Rodziny Ulmów w Markowej  oraz do Pałacu rodziny Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Harmonogram zwiedzania obejmuje:

1) Zespół Pałacowoparkowy z epoki klasycyzmu, stanowiący rezydencję  rodziny Książąt Lubomirskich. Ekspozycja Historii Miasta i Regionu prezentuje wielowiekową, bogatą historię, tradycje i kulturę materialną Przeworska i jego okolic.

2)  Muzeum Pożarnictwa w ramach  Zespołu Pałacowo – Parkowego, które  zawiera ponad 1200 eksponatów obrazujących historię ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych z terenu powiatu przeworskiego i ziemi przemyskiej, od początków ich istnienia, tj. ok. poł. XIX wieku do czasów współczesnych.

3) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów – jest to pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady.

4) Pałac w Zarzeczu – wzniesiony na poczatku XIXw.  jako  rezydencja  hrabiowskiej rodziny  Dzieduszyckich, kórzy w 1944r. zostali usunięci z majątku na mocy dekretu o reformie rolnej.

 

Po zwiedzeniu pałacu ok. godz 15 planowany jest obiad.

Koszt wycieczki obejmuje koszt przejazdu i ubezpieczenie – tj. ok. 15 zł.
Wyjazd busem planowany jest o godz
9.30. z placu  KP PSP w Jarosławiu , a następnie  ok. 9.40 z placu przed MOSIR-em w Jarosławiu, przy ul. Sikorskiego 5.

 

Chętnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.06. br. – do Bogusław Mazur,
tel.:  602 212 236.
                                                                           
Prezes Zarządu Koła
                                                                            Bogusław Mazur