Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

22 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów „Dnia Strażaka”. Msza św. w intencji strażaków z ich udziałem została odprawiona tradycyjnie już w dniu 4 maja w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. Na wstępie apelu, po meldunku złożonym Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi przez Dowódcę uroczystości mł. kpt. Kamila Kondrackiego, wciągnięto flagę państwową na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego po czym głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu mł. bryg. Krzysztof Kowal, który powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.
W uroczystości obok Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Daniela Dryniaka wzięło udział wielu dostojnych gości, a wśród nich Pani Anna Schmidt–Rodziewicz – Poseł na sejm RP, Pan Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski oraz Józef Szkoła – Wicestarosta Jarosławski, Ks. prał. Andrzej Surowiec – Archiprezbiter Jarosławski, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu oraz dyrektorzy biur jarosławskich parlamentarzystów. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Prezesi Kół wojewódzkich i powiatowych ZEiRP, emeryci pożarnictwa oraz przedstawiciele organizacji i firm współpracujących z jarosławskim pożarnictwem. 
Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe i związkowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Wręczono również Dyplom Komendanta Głównego PSP dla Nikoli Kamińskiej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu za bohaterską postawę ratującą życie.
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach skierowali wiele ciepłych słów pod adresem strażaków oraz przekazywali najlepsze życzenia. Wielokrotnie podkreślano bardzo dużą rolę i znaczenie pożarniczej służby.

Opracował: bryg. Zygmunt Jasiłek
Zdjęcia: asp. Jerzy Woźny