Ćwiczenia „Las 2018”

12 maja 2018 r. w miejscowości Pruchnik odbyły się ćwiczenia pod nazwą  „Las 2018”. Przeprowadzone  ćwiczenia związane  były z gaszeniem pożarów lasów. Do pozorowanego pożaru lasu zadysponowano 22 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej tj. z JRG Jarosław, JRG Lubaczów i OSP KSRG  z powiatu jarosławskiego, w tym ponad 90 strażaków. W działania zaangażowani byli również pracownicy Nadleśnictwa Kańczuga. Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania, dysponowania sił i środków do zdarzeń,  doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych w bardzo trudnym, górzystym terenie, współdziałanie z innymi służbami, zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych a w szczególności doskonalenie  umiejętności z zakresu przepompowywania wody na duże odległości. Gaszenie pożaru było jednym z epizodów dużych ćwiczeń pod kryptonimem „MAJ 2018” z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych organizowanych przez Starostę Jarosławskiego we współdziałaniu z Burmistrzem Miasta Pruchnika oraz szefami służb. W pozostały epizodach swoje ćwiczenia zaprezentowały również Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, a także 34 batalion piechoty lekkiej 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i ratownictwo medyczne Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Przebieg ćwiczeń obserwowali m.in. przedstawiciele służb współdziałających: Nadleśnictwo Kańczuga, Policja, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pruchniku i Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Nadzór i ocenę prowadzonych działań gaśniczych kompleksu leśnego sprawowali oficerowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie pod kierownictwem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr Andrzeja Marczeni.

Opracował: kpt. Paweł Szkoła 
Zdjęcia: Weronika Sopel