Msza św. z okazji Święta patrona strażaków – św. Floriana i informacja ze spotkania Koła ZEiR RP w Jarosławiu.

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło informuje, że w dniu 4 maja 2018 roku w kościele p.w. Chrystusa Króla odbyła się uroczysta msza św. z okazji Święta patrona strażaków – św. Floriana, którą celebrował  ks. Archiprezbiter Andrzej Surowiec – kapelan Wojska Polskiego. We mszy wzięli udział Komendanci i pracownicy Komendy Powiatowej PSP, dowódcy i strażacy JRG PSP w Jarosławiu, emeryci i renciści – byli pracownicy KP PSP i JRG w Jarosławiu oraz członkowie ich  rodzin. Po mszy św. członkowie Koła ZEiRPoż. RP w Jarosławiu  oraz zaproszeni goście udali się  się do Komendy Powiatowej PSP na okolicznościowe spotkanie.

Na początku Prezes Koła – kol. Mazur Bogusław przywitał zaproszonych gości  w osobach:

  • V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Rzeszowie – Andrzeja Rozpotyńskiego,
  • Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu – bryg. Zygmunta Jasiłka

oraz Zarząd i członków Koła.

Po przywitaniu zaproszonych gości oraz członków Koła, zasłużonym emerytom w osobach: kol. Zbigniew Świętoniowski, kol. Jan Tuleja, w dowód uznania za długoletnią służbę i zasługi dla ZEiRPoż. RP wręczono okolicznościowe dyplomy. Dyplomy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzszowie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP w Rzeszowie wręczyli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu – bryg. Zygmunt Jasiłek wraz z  V-ce Prezesem ZW ZEiR RP – Andrzejem Rozpotyńskim. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę, w szczególności śp. kol. Ludwika Kosińskiego – Prezesa Honorowego Koła w Jarosławiu, który zmarł w m-cu marcu br.
Prezes Zarządu Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła  oraz Zarządu Wojewódzkiego ZEiR RP – za okres 4 m-cy br., a także przypomniał o zasadach udzielania pomocy finansowej dla emerytów i rencistów z tytułu funduszu socjalnego. Prezes poinformował też o planowanej w najbliższym czasie wycieczce do Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku i Muzeum Ulmów w Markowej. V-ce Prezes ZW ZEiR RP- Andrzej Rozpotyński w swoim wystąpieniu uzupełnił informacje dotyczące działalności Zarządu i Prezydium ZW Podkarpackiego ZEiR RP w bieżącym okresie, a następnie na ręce Z-cy Komendanta Powiatowego PSP – Zygmunta Jasiłka złożył serdeczne wyrazy uznania dla strażaków i życzenia z okazji ich święta, a także życzenia zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia dla obecnych tu emerytów i rencistów.
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP przywitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za życzenia, a następnie poinformował o bieżącej działalności Komendy, ilości przeprowadzonych działań operacyjnych oraz planach Komendy w najbliższym czasie. Zwracając się do obecnych tu emerytów i rencistów bardzo pozytywnie wyraził się o działalności naszego Koła, dziękując za tak potrzebną integrację środowiska pożarniczego, zarówno emerytów jak też strażaków będących w czynnej służbie, a następnie złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i wszelkiej pomyślności.

            Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w dyskusji przy kawie i ciastku wspominano   czas minionej służby oraz działalność Koła, co przedstawiamy na załączonych zdjęciach.

Prezes Zarządu Koła
Kol. Bogusław Mazur

Opracował: Bogusław Mazur
Zdjęcia: asp. Jerzy Woźny