Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jarosławiu

W dniu 5 maja odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka.
W uroczystym apelu wzięli udział pracownicy i kierownictwo Komendy Powiatowej PSP
w Jarosławiu oraz zaproszeni goście na czele z Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Danielem Dryniakiem. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Pani Poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz, Proboszcz miejscowej parafii
ks. archiprezbiter Andrzej Surowiec,  Starosta Jarosławski – Tadeusz Chrzan, burmistrz miasta Jarosławia – Waldemar Paluch, Dyrektor biura Senatora Mieczysława Golby Pan Andrzej Homa, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka Pan Bogusław Tkaczyk, Komendanci i Dowódcy zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele kierownictwa struktur powiatowych ZOSP RP w Jarosławiu oraz przedstawiciel koła powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.  
W scenariuszu uroczystego apelu znalazło się:

 • złożenie meldunku Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  – bryg. Danielowi Dryniakowi,
 • podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu,
 • przywitanie gości i przemówienie Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu
  – mł.bryg. Krzysztofa Kowala,
 • wręczenie przyznanych odznaczeń, wyróżnień  i nominacji na wyższe stopnie służbowe,
 • bryg. Zygmunt Jasiłek złożył podziękowania w imieniu wszystkich awansowanych i odznaczonych,
 • okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości,
 • zakończenie uroczystego apelu.

Tradycyjnie już, w dniu 4 maja w święto patrona Strażaków św. Floriana w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu, jarosławscy strażacy uczestniczyli we mszy św. odprawionej w ich intencji oraz w intencji emerytów pożarnictwa i zmarłych jarosławskich strażaków.

Przyznane odznaczenia i medale:

Srebrną Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • bryg. Zygmunt Jasiłek
 • mł. bryg. Bogdan Ochab
 • kpt. Andrzej Jarosz
 • asp. sztab. Leszek Pelc

ZŁOTY  MEDAL za  Zasługi dla Pożarnictwa:

 • asp. Andrzej Trojnar

SREBRNY  MEDAL  za  Zasługi dla Pożarnictwa:

 • st. ogn. Tomasz Buczkowski
 • mł. ogn. Jacek Lorenowicz

BRĄZOWY  MEDAL za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • mł. kpt. Bartosz Sznajder
 • asp. Sebastian Kubiszyn
 • mł. ogn. Krzysztof Dubanik

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

–  na stopień starszego ogniomistrza:

 • ogn. Marek Bednarz

–  na stopień starszego sekcyjnego

 • sekc. Mateusz Borcz
 • sekc. Grzegorz Gilarski
 • sekc. Tomasz Kijanka
 • sekc. Seweryn Szpunar
 • sekc. Łukasz Tomański
 • sekc. Adrian Zaprutkiewicz

– na stopień starszego strażaka:

 • str. Karol Dryniak
 • str. Michał Ryzner
[Not a valid template]