Bezpieczne ferie zimowe w Powiecie jarosławskim

 

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo – Bezpieczne ferie 2018”
w  Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu odbyło się kilka spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu jarosławskiego. W trakcie spotkań zostały przeprowadzone pogadanki, gdzie strażacy przybliżali dzieciom zasady bezpiecznych zachowań w okresie zimowych ferii poprzez ,,dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych”. Dzieciom przedstawiono rodzaje zagrożeń do likwidacji których powołane są jednostki ochrony przeciwpożarowej, zaprezentowano podstawowy sprzęt i wyposażenie osobiste strażaka – ratownika; omówiono także podstawy ratownictwa medycznego oraz zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym, w szczególności niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Przekazano także w przystępnej formie zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz celowość korzystania z autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Wszystkie dzieci były bardzo zainteresowane, słuchały z wypiekami na twarzy do tego stopnia, że nie straszny im był zimowy chłód i wiatr na placu KP PSP w Jarosławiu.

W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, które uwielbiają zabawy na śniegu – ślizgawki, jazdę na sankach czy nartach itp. zadbajmy o to, aby były to zabawy bezpieczne, by odbywały się w miejscach specjalnie do tego przygotowanych, z daleka od szlaków komunikacyjnych w tym ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych. Nie pozwalajmy na jazdę na łyżwach na stawach czy jeziorach, chyba że są to miejsca specjalnie przygotowane. Szczególną ostrożność zachowajmy na drogach. Pamiętajmy, że w warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa a widoczność ograniczona. Przypominamy, że zaczepianie sanek, nart do pojazdów mechanicznych takich jak quad, motocykl czy samochód jest niebezpieczne i przede wszystkim zakazane!

 

Tekst: kpt Paweł Szkoła

Zdjęcia: Anna Stec, kpt. Paweł Szkoła