Trwa okres zebrań sprawozdawczych w OSP

Okres stycznia i lutego to czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 27.01.2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w JOT Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchniku nr III. Jednostka liczy wszystkich 65 członków, 24 członków, którzy mogą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Na uwagę zasługuje fakt, dużej ilości młodych członków w swoich szeregach, co odzwierciedla się
corocznymi przyjęciami w szeregi OSP. W tym dniu przyjęto 6 osób – 4 kobiety, 2 mężczyzn.
Na zebraniu sprawozdawczym swoją obecnością zaszczyciło wielu zaproszonych gości:
– mł. bryg. mgr Andrzej Marczenia –
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– bryg. mgr inż. Daniel Dryniak –
Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
– mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu,
– bryg. mgr Zygmunt Jasiłek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu,
– asp. sztab Leszek Pelc – Zastępca D-cy JRG PSP w Jarosławiu,
– kpt. mgr inż. Paweł Szkoła – Starszy Specjalista w KP PSP w Jarosławiu,
– mgr inż. Wacław Szkoła – Burmistrz Miasta Pruchnika,
– mgr Stanisław Kłopot – Radny Powiatu Jarosławskiego i prezes klubu sportowego KTS Strażak Pruchnik,
– mgr inż. Renata Mikłasz – Skarbnik Gminy Pruchnik.
Zebranie poprzedziła minuta ciszy za zmarłych w 2017 r. członków tej jednostki, następnie zostały przedstawione sprawozdania prezesa OSP, komendanta OSP, skarbnika, komisji rewizyjnej, prezesa klubu sportowego oraz komisji uchwał.
Z pośród zaproszonych gości głos zabrali między innymi Panowie Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Pan mł. bryg. Andrzej Marczenia przedstawił sytuację operacyjną za 2017 r. dotyczącą zdarzeń oraz ćwiczeń w skali województwa i kraju a także planów ćwiczeń na 2018 r. KSRG, inspekcji oraz zawodów pożarniczych.
Pan bryg. Daniel Dryniak przedstawił analizę zakupów sprzętu oraz modernizacji obiektów strażnic w woj. podkarpackim w ramach dotacji MSWiA dla jednostek OSP
a także dotacji Komendanta Głównego w ramach KSRG w roku 2017.
Pan Komendant Dryniak przedstawił również plany tych dotacji na rok 2018, jak również finansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z Ustawy Modernizacyjnej PSP na lata 2017 – 2020. Przedstawiona analiza odzwierciedla coroczny wzrost środków finansowych przeznaczanych dla jednostek OSP w stosunku do lat ubiegłych.
Spośród wielu zaproszonych gości wielkie słowa uznania zostały skierowane do druhów strażaków na ręce Pana Prezesa.

 

Autor tekstu: bryg. Zygmunt Jasiłek

Autor zdjęć: Tadeusz Czaczkowski