Spotkanie noworoczne Koła ZEiRPoż. w Jarosławiu

Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Jarosławiu informuje, że spotkanie świąteczno-noworoczne połączone z zebraniem sprawozdawczym odbędzie się w dniu 20 stycznia 2018 r. (sobota) o godz. 1100, w restauracji „Klasyczna”
(„U Słowika”), przy ul. Słowackiego nr 4 w Jarosławiu, na które serdecznie zapraszamy Członków Koła oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do Koła.

 

Program spotkania:

  • 1100 : powitanie gości i uczestników spotkania,
  • sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok,
  • dyskusja i wolne wnioski,
  • przyjęcie uchwał na 2018 rok,
  • wspólny opłatek i poczęstunek,
  • uzupełnienie składek członkowskich.

Prosimy o przyniesienie decyzji waloryzacji z 2017 r. lub kserokopii tej decyzji.

 

            Na spotkaniu zostanie także poddana pod dyskusję sprawa pomocy dla naszego emeryta – Marian Mucha zam. w Pawłosiowie, którego dom uległ częściowemu spaleniu podczas pożaru w dniu 20.08.2017r.

 

            Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17.01.2018r., do: Bogusław Mazur – nr telef.: 602 212 236.

                                                                      
                                                                       W imieniu Zarządu:

                                                                                                          PREZES ZARZĄDU

                                                                                                          Bogusław Mazur