Nowo mianowany Dowódca JRG PSP w Jarosławiu

Od dnia 1 stycznia 2018 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu mianowany został mł.bryg. Bogdan Ochab. Nowo mianowany Dowódca był wcześniej długoletnim dowódcą zmiany w JRG PSP w Jarosławiu i od początku swojej drogi służbowej w PSP związany jest z jarosławską komendą.